سومین نمایشگاه پزشکی و سلامت بغداد (عراق هلث)

محل برگزاری نمایشـگاه: نمایشگاه بین المللی بغداد

تاریخ برگزاری نمایشـکاه: 23 الی 25 شهریور ماه 1402 ( 14 الی 16 سپتامبر 2023)

ساعت بازدید نمایشـگاه:   10 الی 16